Citrinvytis

Eimutė

Medžiagų apykatą gerinantis, žvalumo suteikiantis, labai vitaminingas dekoratyvus vioklinis augalas

Eimutė

Arbata „Vasaros kvapsnis“

Dar kol kaista arbatinukas išbėgame į kiemą pasirinkti gaivinančios arbatos rinkinio: kuokštas citrinvyčio lapų arba pirmamečių auginių, kuokštas juodojo serbento lapų ir šakelė mėtos.

Eimutė

Kininis citrinvytis arba kininė šizandra - tolimųjų rytų augalas

Kininio citrinvyčio vaisiuose ir lapuose yra daug organinių rūgščių, tonizuojančių medžiagų: schizanchino, schizandrolio, cukraus, rauginių ir dažinių medžiagų, eterinio aliejaus, kuriame yra seskviterpeno, aldehidų, ketonų.
 
Prinokusius vaisius bei sėklas patariama džiovinti ne aukštesnėje kaip +60 laipsnių temperatūroje.
Kininė šizandra stimuliuoja ir tonizuoja centrinę nervų sistemą, stiprina regėjimą, skatina širdies darbą ir kvėpavimą bei mažina padidėjusį kraujospūdį ir cukraus kiekį kraujyje.
Pasakojama, kad medžiotojai, keliautojai, darbininkai, pavargę ieškodavo šizandros lapų arba uogų ir jų pakramtę ar išsivyrę arbatos pakildavo su naujomis jėgomis ir sveikata.
1 valgomąjį šaukštą šviežių arba sausų kininės šizandros uogų užpilkite 250 mililitrų verdančio vandens, leiskite nusistovėti 2 valandas, po to antpilą nukoškite.
Šio antpilo fiziškai ir protiškai pervargusiems žmonėms, besiskundžiantiems lytiniu silpnumu bei regėjimo sumažėjimu, sergantiems dizenterija bei ilgai negyjančiomis odos žaizdomis patariama gerti po 2 valgomuosius šaukštus 4 kartus per dieną.
10 gramų susmulkintų kininės šizandros sėklų bei 20 gramų vaisių užpilkite 70 laipsnių stiprumo spirito, leiskite nusistovėti 20 dienų, po to antpilą nukoškite.
Šio antpilo išsekusiems, sergantiems mažakraujyste, skrandžio bei peršalimo ir centrinės nervų sistemos ligomis patariama gerti po 20–30 lašų su vandeniu, prieš valgį, arba 4 valandas po valgio.
Sergantiems mažakraujyste bei skrandžio ir peršalimo ligomis patariama 2 kartus per dieną gerti po pusę gramų sausų kininės šizandros sėklų.
Dėmesio! Kinine šizandra nepatariama gydytis žmonėms, pernelyg sudirgusios nervų sistemos, besiskundžiantiems nemiga, padidėjusiu kraujospūdžiu bei širdies sutrikimais.
Eimutė

Au­ga­las dar kau­pia to­ni­zuo­jan­čias me­džia­gas – ši­zand­ri­ną ir ši­zand­ro­lį. To­dėl cit­rin­vy­čio (šizandros) lapai ir uogos sti­mu­liuo­ja cent­ri­nę ner­vų sis­te­mą. Ska­ti­na ner­vų im­pul­sų per­da­vi­mą ju­ti­mo or­ga­nams. Nuo cit­rin­vy­čio pa­ge­rė­ja klau­sa ir re­gė­ji­mas. Pa­gi­lė­ja, pa­daž­nė­ja kvė­pa­vi­mas. Pa­var­gu­siam žmo­gui dings­ta nuo­var­gis, pa­di­dė­ja krau­jos­pū­dis, pa­daž­nė­ja šir­dies rit­mas. Aiš­ki­na­ma, kad cit­rin­vy­tis su­ma­ži­na cuk­raus kie­kį krau­jy­je. Pa­di­di­na sme­ge­nų ref­lek­sų jaut­ru­mą. Išp­le­čia pe­ri­fe­ri­nius krau­jo in­dus. Cit­rin­vy­čio ar­ba­ta at­gai­vi­na, grą­ži­na jė­gas. Pa­ta­ria­ma cit­rin­vy­čius var­to­ti gri­po epi­de­mi­jos me­tu. Kai jau­sie­si žva­lus, ma­tyt, ne­kibs ba­ci­los. To­li­mų­jų Ry­tų gy­ven­to­jai į to­li­mas ir var­gi­nan­čias ke­lio­nes bū­ti­nai pa­siim­da­vo džio­vin­tų cit­rin­vy­čio vai­sių