Privatumo Politika

Sąvokos

Svetainė – internetinė svetainė, kuri pasiekiama adresu www.kitoksdarzas.lt

Ūkis – indentikavimo kodas 1249258; priklausantis ūkininkei Eimutei Lučiūnienei

Vartotojas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi svetaine www.kitoksdarzas.lt ar joje lankosi

Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

Trečiasis asmuo - juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Prenumeratorius – pastovus tam tikrų metų ūkio produkcijos pirkėjas

Slapukai - maži failai, kurie laikinai įrašomi į Svetainės vartotojo įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti vartotoją per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį.  Slapukų informacija Svetainėje palengvina vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau.

Bendrosios nuostatos

Ši Privatumo politika reglamentuoja Svetainės Vartotojo ir Ūkio produkcijos Prenumeratoriaus pagrindinius Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Lankydamasis Svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis, Vartotojas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su šiomis taisyklėmis.

Intelektinė nuosavybė

Visos intelektinės nuosavybės teisės internetinėje svetainėje ir turinyje (įskaitant nuotraukas), pateiktos Vartotojui, lieka  Ūkio nuosavybe ir yra apsaugota autorinių teisių įstatymų.

Vartotojas gali kaupti, spausdinti ar pateikti turinį tik savo asmeniniam naudojimui. Vartotojas neturi teisių jokia forma publikuoti, manipuliuoti, platinti ar kitaip redaguoti turinio ar pateiktos medžiagos komerciniams ar su asmeniniu naudojimu nesusijusiems tikslams.

Asmens duomenų rinkimas ir saugojimas

Prenumeratorius, norėdamas užsiprenumeruoti kassavaitinius daržovių krepšelius metų sezonui, turi užsiregistruoti, įvedant visą informaciją kuri yra nurodoma registracijos formoje. Visi pažymėti privalomi laukai, yra būtini tinkamam prenumeratos vykdymui. Ūkis patvirtina, jog prenumeratos faktas kartu nereiškia, jog Prenumeratoriui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini daržovių krepšelių užsakymui ir pristatymui. Prenumeratoriui ir Kitokio Daržo tinklapio vartotojui pageidaujant gauti informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

Prenumeratoriui užsisakant kassavaitinius daržovių krepšelius, turi būti nurodomi užsakymams ir krepšelių pristatymams būtini asmeniniai Prenumeratoriaus duomenys: vardas; pavardė; elektroninis paštas, į kurį bus siunčiami savaitiniai pasiūlymų laiškai; telefono numeris. Ūkis patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik krepšelių užsakymo ir pristatymo tikslais. Ūkis įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejais, kuriuos apibrėžia  LR teisės aktai.

Pasibaigus einamųjų metų prenumeratai, prenumeratorių asmens duomenys sunaikinami, jei prenumeratorių sutikimu jie nepaliekami kitų metų naudojimui. Ūkis patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Prenumeratorių ir Vartotojų asmeninių duomenų apsaugai.

Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors labai stengiamasi apsaugoti vartotojų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai vartotojas perduoda duomenis į Svetainę – jis prisiima su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gaunami duomenis apie vartotoją, mes taikome griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume apie vartotojo asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę jo teisėms ar laisvėms, nedelsdami jį informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

Slapukų naudojimas

Svetainėje fiksuojami tam tikri apsilankiusių vartotojų duomenys, kurie yra naudojami tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą, patrauklumą, nustatant tikslinę auditoriją ir orientuojant Svetainę tikslinei auditorijai. Šiais duomenimis gali būti: interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje ir kita neasmeninė informacija.

Svetainės vartotojo neprašome atskleisti asmens duomenų apie rasinę ar etninę kilmę, politines, religines ar filosofines pažiūras ir įsitikinimus, sveikatos duomenis ar lytinę orientaciją.

Svetainės slapukų duomenys gali sujungti su duomenimis, gautais iš kitų viešų prieinamų šaltinių teisėtai prieinamais keliais Svetainės funkcionalumui tobulinti ir vartotojų poreikių atitikčiai.

Slapukų gauta informacija, nepažeidžiant teisės aktų, gali būti jungiama su informacija, gauta apie vartotoją kitomis priemonėmis.

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

  • būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
  • funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų poreikių atitiktį;
  • statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
  • tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų  sudominti Svetainės vartotoją.

Sutikimą naudoti slapukus vartotojas gali duoti neištrindamas jų ir (ar) nepakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų.

Vartotojas gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti jis gali pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti, priklauso nuo vartotojo naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes galima rasti adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

Kai kuriais atvejais, ypač jei bus išjungti techniniai ir funkciniai slapukai, bus nesutikta su slapukais ar jie ištrinti, gali sulėtėti naršymo internete sparta, būti apribotas tam tikrų Svetainės funkcijų veikimas, blokuota prieiga prie Svetainės.

Išorinės svetainės

Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų  bendraminčių svetaines ar svetaines, kuriose aprašoma gamtinė žemdirbystė ir gautos produkcijos panaudojimas. Sekdamas pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, vartotojas turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Vartotojas turėtų peržiūrėti tų svetainių politiką prieš pateikdamas asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamasis bet kokiomis išorinės svetainės paslaugomis.

Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 24 dienos. Ūkis pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo Svetainėje.